Bliv ny elev på Game College

Ønsker du at søge optagelse, skal du udfylde den nedenstående elektroniske ansøgningsblanket. Du skal søge senest d. 15/3 2018. Husk ligeledes at du skal søge om optagelse på enten htx eller hhx Viden Djurs, på www.optagelse.dk.

Du skal være erklæret uddannelsesparat til gymnasiet af din UU vejleder.

Optagelse på Game College
Der er 120 pladser til start i august 2018. 90 til Game IT College og Game Art College og 30 til Game Sport College. Ud fra en individuel vur­dering vælger vi de 120 mest egnede.

Der vil bl.a. blive lagt vægt på studieegnethed, modenhed, engagement/interesse og allerede tilegnede evner indenfor spiludvikling/esport.

De optagne elever skal umiddelbart efter (senest d. 1. maj) indbetale et optagelsesgebyr på 5.000.- Optagelsesgebyret kan ikke tilbagebetales og går tabt hvis uddannelsen ikke påbegyndes.

Vi gør opmærksomt på at Game College ikke er et sted, der egner sig for elever med psykiske handicap og behov for bostøtte. Alle elever med psykiske handicap skal igennem en ekstra screening for at sikre at de kan klare at bo på college og gennemføre uddannelsen.

Send en SIKKER MAIL
Hvis du skal sende personfølsomme oplysninger til skolen.

Som privatperson (Brug NemID)

Husk at indsætte en mail-signatur med kontaktoplysninger, ellers kan vi ikke se hvor mailen kommer fra.